Mosty Polskie

Mosty wantowe w Polsce i na świecie

Most Świętokrzyski jest pierwszym mostem wantowym, jaki powstał w Warszawie. Otwarto go w 2000 roku. Łączy dzielnice miasta. cały most ma długość 479 metrów. Jezdnia posiada po dwa pasy w dwóch kierunkach jazdy. Również są dwa pasy dla ruchu pieszego oraz ścieżki rowerowe. Jest to most nad Wisłą. Pylon mostu znajduje się na prawym brzegu rzeki. Jego wysokość wynosi 90 metrów. Po lewej stronie rzeki znajdują się dwie podpory osadzone w jej dnie. Most złożony jest z siedmiu przęseł. Most jest podświetlany, a przy nim znajduje się pomnik Syrenki. W Rosji w Surgucie znajduje się kolejny most wantowy, który usytuowany jest nad rzeką Ob. Jest to najdłuższy tego typu most znajdujący się na całej Syberii. Jego długość wynosi 2110 metrów. Posiada jeden pylon, a największe przęsło posiada rozpiętość 408 metrów. Most otwarto w 2000 roku. Nad Tamizą w południowo – wschodniej Anglii znajduje się Queen Elizabeth II Bridge. Jego wysokość wynosi 137 metrów, a długość 812 metrów. Otworzono go w 1991 roku. Stanowi fragment autostrady biegnącej wokół Londynu. Most obsługuje jedynie ruch w kierunku południowym. W drugą stronę można dostać się jedynie tunelami znajdującymi się pod Tamizą. Zarówno przejazd przez tunele, jak i przez most jest płatny. We Francji również znajdują się mosty wantowe. Są to: Pont d’Oxford w Grenoble oraz Most Normandzki. Pont d’Oxford znajduje się nad rzeką Isere i otwarto go w 1991 roku, a Most Normandzki usytuowany jest nad rozlewiskami Sekwany w północnej części kraju. Otworzono go w 1995 roku. Łączy dwa miasta.

Podobne artykuły

Typy budowli
Budowlą jest każdy obiekt budowlany, który nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Budowla to szerokie pojęcie obejmujące lotniska, drogi, mosty, tunele, zapory, linie kolejowe, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, czy nawet elektrownie wiatrowe. Również są to wolno stojące urządzenia reklamowe, które na stałe połączone są z gruntem, wolno stojące instalacje przemysłowe oraz urządzenia techniczne, przejścia dla pieszych zarówno nadziemne, jak i podziemne, elementy budowlane urządzeń technicznych, fundamenty pod maszyny oraz obronne budowle ziemne. Proces budowlany definiuje prawo budowlane, które reguluje przepisy związane z budową obiektu, jego utrzymaniem oraz rozbiórką. Na proces budowlany składa się kilka elementów, takich jak opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej, uzyskanie pozwoleń na budowy, prowadzenie robót budowlanych, zasady przystąpienia do użytkowania obiektu, jak i utrzymanie oraz rozbiórka obiektu. Osoby zajmujące się budowaniem powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane. W ustawie Prawa Budowlanego odnajdziemy również uczestników procesu budowlanego. Należą do nich przede wszystkim inwestor, inspektor nadzoru...

Historia inżynierii lądowej
Inżynieria lądowa pojawiła się już kilka tysięcy lat przed naszą erą, kiedy to ludzie zaczynali prowadzić osiadły tryb życia, a z tym wiązała się budowa domostw o trwałej konstrukcji. Inżynieria lądowa była także przyczyną rozwoju transportu. Skomplikowane już budowle powstawały w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Były to monumentalne piramidy w Egipcie, ale to nie jedyne duże oraz niełatwe w budowie konstrukcje. Można tutaj również wymienić Wielki Mur Chiński, Partenon w Grecji, czy droga Via Appla w Rzymie. Za największym rozwojem architektury i budownictwa stoją jednak Rzymianie. Z ich inicjatywy powstawały pierwsze akwedukty, porty morskie, mosty, czy drogi. Termin inżynier budownictwa pojawił się dopiero w XVIII wieku. Inżynierami nazywano osoby pracujące przy budowach portów morskich, czy też innych obiektów związanych z wybrzeżem. Pierwszy tytuł naukowy inżyniera nadano w pierwszej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. W starożytności oraz w średniowieczu architektami byli rzemieślnicy, którzy zajmowali się murarstwem, czy też stolarką....

Inżynier budownictwa
Inżynier budownictwa to osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz praktykę związaną z określoną dziedziną budownictwa. Inżynier zajmuje się zarówno projektowaniem różnych obiektów, jak i planowaniem całej budowy oraz jej kierowaniem i nadzorowaniem. Inżynier budownictwa zajmuje się poszczególnymi zadaniami zaczynając od tworzenia projektów, poprzez tworzenie harmonogramów, zamawiania materiałów, czy też sprzętów budowlanych. Jego zadaniem jest również kosztorysowanie. Zawód inżyniera można osiągnąć poprzez zdobycie odpowiedniego wykształcenia, jak i praktyki zawodowej. Polskie prawo jednak rozgranicza zawód inżyniera budownictwa od architekta. Zawód inżyniera budownictwa posiada samorząd zawodowy w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Izba ta zrzesza wszystkich inżynierów związanych z budownictwem, jak i nadaje odpowiednie uprawnienia. Aby móc projektować obiekty należy oprócz studiów wyższych zdobyć również praktyka w biurze projektów trwająca dwa lata oraz rok na budowie. Z kolei do budowy potrzebna jest dwuletnia praktyka na budowie. Po praktykach odbywa się egzamin zawodowy, po zdaniu którego można przystąpić do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Inżynier budownictwa...

Praca inżyniera budownictwa
Zakres pracy inżyniera budownictwa jest rozległy. Osoba z takim wykształceniem może wykonywać wiele zadań ze względu na wybraną specjalizację. Może pracować jako architekt, ale tylko w ograniczonym stopniu. Może również pełnić funkcję kierownika budowy, czy inżyniera budownictwa wodnego. Może to być również między innymi: menadżer projektu, inżynier komunikacji, kosztorysant, czy techniczny zarządca nieruchomości. Z inżynierią budownictwa wiąże się wiele pokrewnych, jak i zależnych dyscyplin związanych z powstaniem danego obiektu. Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania związana jest z całokształtem dotyczącym placu budowy, postawieniem na niej określonej konstrukcji oraz całej otaczającej infrastruktury, jak i funkcjonowaniem całego przemysłu budowlanego. Jest to ogólnie zintegrowany system wielu dziedzin, w skład których wchodzą między innymi metodologia projektowania realizacji budowy, ekonomika, technologia, czy organizacja. W regionach aktywnych sejsmicznie dochodzi do budownictwa taka dziedzina jak inżynieria trzęsień ziemi. Przeciwdziała ona niszczącej siły żywiołu. Ważnym elementem tutaj jest znajomość sił przenoszonych wzajemnie, a istniejących między...