Mosty Polskie

Historia inżynierii lądowej

Inżynieria lądowa pojawiła się już kilka tysięcy lat przed naszą erą, kiedy to ludzie zaczynali prowadzić osiadły tryb życia, a z tym wiązała się budowa domostw o trwałej konstrukcji. Inżynieria lądowa była także przyczyną rozwoju transportu. Skomplikowane już budowle powstawały w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Były to monumentalne piramidy w Egipcie, ale to nie jedyne duże oraz niełatwe w budowie konstrukcje. Można tutaj również wymienić Wielki Mur Chiński, Partenon w Grecji, czy droga Via Appla w Rzymie. Za największym rozwojem architektury i budownictwa stoją jednak Rzymianie. Z ich inicjatywy powstawały pierwsze akwedukty, porty morskie, mosty, czy drogi. Termin inżynier budownictwa pojawił się dopiero w XVIII wieku. Inżynierami nazywano osoby pracujące przy budowach portów morskich, czy też innych obiektów związanych z wybrzeżem. Pierwszy tytuł naukowy inżyniera nadano w pierwszej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. W starożytności oraz w średniowieczu architektami byli rzemieślnicy, którzy zajmowali się murarstwem, czy też stolarką. Swoją wiedzę przekazywali w specjalnych stowarzyszeniach zamkniętych. Obecnie inżynierem budownictwa jest osoba utytułowana zawodowo ze stopniem magistra inżyniera bądź inżyniera. Przyszli inżynierowie uczą się głównie fizyki, matematyki, projektowania, jak i zapoznają się z technologią inżynierii lądowej. W czasie studiów wybierana jest również specjalizacja. Każdy inżynier może także udać się na podyplomowe studia uzupełniające.

Podobne artykuły

Historia inżynierii lądowej
Inżynieria lądowa pojawiła się już kilka tysięcy lat przed naszą erą, kiedy to ludzie zaczynali prowadzić osiadły tryb życia, a z tym wiązała się budowa domostw o trwałej konstrukcji. Inżynieria lądowa była także przyczyną rozwoju transportu. Skomplikowane już budowle powstawały w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Były to monumentalne piramidy w Egipcie, ale to nie jedyne duże oraz niełatwe w budowie konstrukcje. Można tutaj również wymienić Wielki Mur Chiński, Partenon w Grecji, czy droga Via Appla w Rzymie. Za największym rozwojem architektury i budownictwa stoją jednak Rzymianie. Z ich inicjatywy powstawały pierwsze akwedukty, porty morskie, mosty, czy drogi. Termin inżynier budownictwa pojawił się dopiero w XVIII wieku. Inżynierami nazywano osoby pracujące przy budowach portów morskich, czy też innych obiektów związanych z wybrzeżem. Pierwszy tytuł naukowy inżyniera nadano w pierwszej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. W starożytności oraz w średniowieczu architektami byli rzemieślnicy, którzy zajmowali się murarstwem, czy też stolarką....

Inżynier budownictwa
Inżynier budownictwa to osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz praktykę związaną z określoną dziedziną budownictwa. Inżynier zajmuje się zarówno projektowaniem różnych obiektów, jak i planowaniem całej budowy oraz jej kierowaniem i nadzorowaniem. Inżynier budownictwa zajmuje się poszczególnymi zadaniami zaczynając od tworzenia projektów, poprzez tworzenie harmonogramów, zamawiania materiałów, czy też sprzętów budowlanych. Jego zadaniem jest również kosztorysowanie. Zawód inżyniera można osiągnąć poprzez zdobycie odpowiedniego wykształcenia, jak i praktyki zawodowej. Polskie prawo jednak rozgranicza zawód inżyniera budownictwa od architekta. Zawód inżyniera budownictwa posiada samorząd zawodowy w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Izba ta zrzesza wszystkich inżynierów związanych z budownictwem, jak i nadaje odpowiednie uprawnienia. Aby móc projektować obiekty należy oprócz studiów wyższych zdobyć również praktyka w biurze projektów trwająca dwa lata oraz rok na budowie. Z kolei do budowy potrzebna jest dwuletnia praktyka na budowie. Po praktykach odbywa się egzamin zawodowy, po zdaniu którego można przystąpić do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Inżynier budownictwa...

Praca inżyniera budownictwa
Zakres pracy inżyniera budownictwa jest rozległy. Osoba z takim wykształceniem może wykonywać wiele zadań ze względu na wybraną specjalizację. Może pracować jako architekt, ale tylko w ograniczonym stopniu. Może również pełnić funkcję kierownika budowy, czy inżyniera budownictwa wodnego. Może to być również między innymi: menadżer projektu, inżynier komunikacji, kosztorysant, czy techniczny zarządca nieruchomości. Z inżynierią budownictwa wiąże się wiele pokrewnych, jak i zależnych dyscyplin związanych z powstaniem danego obiektu. Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania związana jest z całokształtem dotyczącym placu budowy, postawieniem na niej określonej konstrukcji oraz całej otaczającej infrastruktury, jak i funkcjonowaniem całego przemysłu budowlanego. Jest to ogólnie zintegrowany system wielu dziedzin, w skład których wchodzą między innymi metodologia projektowania realizacji budowy, ekonomika, technologia, czy organizacja. W regionach aktywnych sejsmicznie dochodzi do budownictwa taka dziedzina jak inżynieria trzęsień ziemi. Przeciwdziała ona niszczącej siły żywiołu. Ważnym elementem tutaj jest znajomość sił przenoszonych wzajemnie, a istniejących między...

Inżynieria środowiska i geotechnika
Z budownictwem powiązana jest dość mocno inżynieria środowiska. Z tym także wiąże się zapobieganie niszczenia wybrzeża. Na tą dziedzinę składa się wiele elementów służących ochronie wybrzeża, które mają za zadanie chronić je przed niszczącym działaniem fal morskich. Fachowo nazywa się to abrazja. Z kolei inżynieria środowiska sama w sobie ma za zadaniem zachować równowagę środowiska. Działania inżynierii środowiska również muszą dać możliwość środowisku samo regeneracji. W przypadku dewastacji środowiska inżynieria środowiska zajmuje się jego przywróceniem do równowagi. Do takich działań należą między innymi: prawidłowa gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody oraz dbanie o czystość powietrza. Stąd też dziedzina na powiązana jest również z ekologią. W związku z inżynierią budownictwa dziedzina na zajmuje się określeniem ważnym informacji związanych z budową oraz oszacowaniem możliwych skutków, jakie niesie ze sobą dana inwestycja. Wśród zagadnień, jakie związane są również z inżynierią środowiska wymienić warto energetykę, gazownictwo, rolnictwo, przemysł oraz ogrzewnictwo. Inżynier środowiska po skończonych...