Mosty Polskie

Geotechnika i geoinżynieria

Geotechnika i geoinżynieria stanowią dziedziny powiązane z inżynierią lądową. Geotechnika wiąże się z zagadnieniami takimi, jak woda gruntowa, czy mechanika gruntów. Posiada szeroką wiedzę związaną z budownictwem. Głównie dotyczy właściwości gruntu. Wiedza geotechniczna ułatwia wybór składników materiałowych dotyczących konstrukcji, jakie mają znaleźć się w obiekcie. Geotechnika jest dziedziną niezbędną zarówno do projektowania, jak i wykonywania budynków ziemnych oraz podziemnych. Służy również do wykonywania i projektów fundamentów budynków, jak i nawierzchni drogowych. W swoim całokształcie wykorzystuje wiele nauk, takich jak geologia, gruntoznawstwo, czy fundamentowanie. Jest to istotne również w przypadku terenów, które znajdują się w aktywnej strefie sejsmicznej. Geotechnikę dzieli się na trzy zasadnicze etapy: badania wstępne, badania wykonywane w trakcie trwania budowy oraz kontrola zachowania się warstw skalnych, jak i kontrola badań podczas użytkowania powstałej budowli. Z kolei geoinżynieria to taka dziedzina techniki, której zadaniem jest ulepszenie skał oraz gruntów. Na całokształt składa się wiele nauk z zakresu między innymi geotechniki, hydrogeologii, geochemii, maszynoznawstwa oraz inżynierii lądowej. Ogólnie geoinżynieria zajmuje się zarówno planowaniem, jak i organizacją wszelkich robót i tych ziemnych, i górniczych. Ponadto zajmuje się również technologiami, jak i urządzeniami służącymi do poprawy właściwości różnych utworów geologicznych. Metodami, jakimi zajmuje się geoinżynieria są między innymi: zagęszczanie gruntu, zbrojenie gruntu, wymiana gruntu oraz stabilizacja.

Podobne artykuły

Most Kwidzyn i Siekierkowski
W Kwidzyniu znajduje się most nad Wisłą, który stanowi część drogi krajowej numer 90. Most otwarto w 2013 roku. Jest to most typu extradosed, którego przęsło ma długość 204 metry. Most jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalający na połączenie mostu podwieszanego z belkowym sprężonym. Most typu extradosed zwiększa efektywność sprężania. Zaletą takiego mostu jest również niski koszt budowy, ponieważ stosuje się tutaj niższe pylony. Ogólnie rzecz biorąc most taki posiada konstrukcję mostu belkowego, ale wygląd mostu podwieszanego. Dźwigary są mniejsze niż w typowych mostach belkowych, a pylony niższe niż w typowych mostach wantowych. Ta nowoczesna konstrukcja doskonale wpasowuje się w okoliczną przyrodę. Jest to most wantowy wyposażony w dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne. Jego długość wynosi 808 metrów. Posiada trzy estakady dojazdowe o różnej długości. Całkowita długość całego obiektu wynosi ponad 1867 metrów. Pylony z kolei mają wysokość 17,2 metra. W Warszawie nad Wisłą znajduje się kolejny most wantowy, który łączy...

Most Solidarności
W Płocku nad Wisłą znajduje się Most Solidarności. Jest to most wantowy, który jest elementem trasy księdza Jerzego Popiełuszki. Most ten otwarto w 2007 roku. Most ten wraz z trasą został włączony w sieć dróg krajowych o numerach 60 i 62 w 2010 roku. Co więcej, trasa ta wchodzi w skład obwodnicy miasta. Główne przęsło mostu jest najdłuższym znajdującym się w całej Polsce. Jego długość wynosi 375 metrów. Jest to największy most wantowy znajdujący się w Polsce. Odciągi mostu znajdują się w osi podłużnej mostu, dzięki czemu most wydaje się być lekkim obiektem. Stalowe pylony z kolei oparte są o skrzynię pomostu. Most posiada spawane połączenia oraz szereg rozwiązań, które dają wiele lepszych walorów eksploatacyjnych, jak i sama budowa była łatwiejsza oraz tańsza. Podczas budowy mostu użyto tutaj systemu Fryssinet HD2000. System ten polega on osobnym montażu oraz naciągu każdego ze splotów, które posiadają zabezpieczenie przed rdzewieniem. Most posiada 56...

Charakterystyka płockiego Mostu Solidarności
Most Solidarności jest największym mostem podwieszanym w Polsce, posiadającym najdłuższe przęsło. Znajduje się na Wiśle i złożony jest z części prawobrzeżnej i lewobrzeżnej. Część lewobrzeżna to cztery pasy ruchu składające się na dwie jezdnie wraz z poboczami, chodnik oraz droga rowerowa. Z kolei część prawobrzeżna to estakada złożona z dwóch konstrukcji przeznaczonych na jezdnie oraz robocze chodniki. Koryto rzeki w tym miejscu osiąga szerokość od 500 do 1100 metrów, w zależności od poziomu wody w rzece. w miejscu tym rzeka jest żeglowna, a jej głębokość sięga średnio około sześciu metrów. Od mostu do lustra wody jest 12 metrów, co wystarcza, aby pod mostem mogły przepływać nawet duże jednostki pływające. Cały most to w sumie trzy składowe: lewobrzeżny most dojazdowy, most podwieszony oraz prawobrzeżny most dojazdowy. Lewobrzeżny most dojazdowy ma 585 metrów długości. Usytuowany jest nad terenem zalewowym na lewym brzegu Wisły. Most podwieszany ma długość 615 metrów i jest nad...

Parametry Mostu Solidarności w Płocku
Most Solidarności jest mostem podwieszanym i składa się z trzech zasadniczych części: lewobrzeżnego i prawobrzeżnego mostu oraz mostu podwieszanego. Most podwieszony jest główną częścią obiektu i usytuowany jest nad głównym nurtem rzeki. Wykonany jest ze stali. Jego układ nośny oparty jest na skrzynkowym dźwigarze. Układ nośny podwieszony jest na żelbetonowych podporach oraz dwóch stalowych pylonach. Wysokość pylonów wynosi 63,7 metra. Cięgna ułożone są w formie harfowym. Pylony wraz z wantami znajdują się w środkowym pasie rozdzielającym ruch samochodowy. Pas ten od jezdni oddzielają barierki. Najdłuższe przęsło ma rozpiętość 375 metrów. Natomiast most prawobrzeżny jest mostem belkowym o dziewięcioprzęsłowym układzie. Składa się z dwóch niezależnych konstrukcji. Po środku znajdują się barierki ochronne, a na brzegach chodniki i drogi rowerowe. Cały obiekt posiada 33 podpory wykonane z żelbetonu. Każda z nich jest odpowiednio zaprojektowana i dopasowana do swoich funkcji. Cała budowla posiada 24 przęsła. Znajdują się tutaj poręcze oraz bariery ochronne. Lampy...