Mosty Polskie

Budownictwo wodne

Jest to dział inżynierii budownictwa, który zajmuje się zasobami naturalnymi wody. Aspektem tego typu budownictwa jest zasadniczo zarządzenie ilością oraz jakością wody znajdującej się w zbiornikach podziemnych, jak i naziemnych. W celu manipulacji wodą tworzy się sieci wodociągowe oraz inne budowle związane z akwenami wodnymi, jak mosty, kanały, wały przeciwpowodziowe, czy zapory. Projektując budowle wodne należy uwzględnić szereg zasad płynących z hydrostatyki, dynamiki płynów, czy hydrauliki. W skład budownictwa wodnego, które zajmuje się wznoszeniem wodnych budowli, wchodzi również hydrologia. Wzdłuż rzek buduje się między innymi groble, czy wały przeciwpowodziowe. Grobla stanowi wał ziemny, który chroni tereny przyległe przed wylaniem rzeki, ale głównie utrzymuje wodę w utworzonym sztucznym zbiorniku. Wzdłuż rzeki wznosi się wały przeciwpowodziowe. Są to usypiska o trapezowym przekroju poprzecznym. Wały przeciwpowodziowe wznosi się niedaleko koryta rzecznego i otaczają one tereny zalewowe rzeki. Wały przeciwpowodziowe posiadają różne konstrukcje. Zależne jest to od dostępnych materiałów, jak i samych warunków panujących w określonym miejscu. Rdzeń takiego wału musi być wykonany z materiału nieprzepuszczalnego. Z reguły jest to glina bądź mata bentonitowa. Taka warstwa ma na celu nie dopuszczenie do przebicia hydraulicznego, które może się wydarzyć, gdy wał przeciwpowodziowy wykonany jest z przepuszczalnych gruntów. Co więcej, wał przeciwpowodziowy posiada darń, której celem jest nie tylko zapobieganie przed wymywaniem, ale i wzmocnienie całej skarpy.

Podobne artykuły

Most Kwidzyn i Siekierkowski
W Kwidzyniu znajduje się most nad Wisłą, który stanowi część drogi krajowej numer 90. Most otwarto w 2013 roku. Jest to most typu extradosed, którego przęsło ma długość 204 metry. Most jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalający na połączenie mostu podwieszanego z belkowym sprężonym. Most typu extradosed zwiększa efektywność sprężania. Zaletą takiego mostu jest również niski koszt budowy, ponieważ stosuje się tutaj niższe pylony. Ogólnie rzecz biorąc most taki posiada konstrukcję mostu belkowego, ale wygląd mostu podwieszanego. Dźwigary są mniejsze niż w typowych mostach belkowych, a pylony niższe niż w typowych mostach wantowych. Ta nowoczesna konstrukcja doskonale wpasowuje się w okoliczną przyrodę. Jest to most wantowy wyposażony w dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne. Jego długość wynosi 808 metrów. Posiada trzy estakady dojazdowe o różnej długości. Całkowita długość całego obiektu wynosi ponad 1867 metrów. Pylony z kolei mają wysokość 17,2 metra. W Warszawie nad Wisłą znajduje się kolejny most wantowy, który łączy...

Most Solidarności
W Płocku nad Wisłą znajduje się Most Solidarności. Jest to most wantowy, który jest elementem trasy księdza Jerzego Popiełuszki. Most ten otwarto w 2007 roku. Most ten wraz z trasą został włączony w sieć dróg krajowych o numerach 60 i 62 w 2010 roku. Co więcej, trasa ta wchodzi w skład obwodnicy miasta. Główne przęsło mostu jest najdłuższym znajdującym się w całej Polsce. Jego długość wynosi 375 metrów. Jest to największy most wantowy znajdujący się w Polsce. Odciągi mostu znajdują się w osi podłużnej mostu, dzięki czemu most wydaje się być lekkim obiektem. Stalowe pylony z kolei oparte są o skrzynię pomostu. Most posiada spawane połączenia oraz szereg rozwiązań, które dają wiele lepszych walorów eksploatacyjnych, jak i sama budowa była łatwiejsza oraz tańsza. Podczas budowy mostu użyto tutaj systemu Fryssinet HD2000. System ten polega on osobnym montażu oraz naciągu każdego ze splotów, które posiadają zabezpieczenie przed rdzewieniem. Most posiada 56...

Charakterystyka płockiego Mostu Solidarności
Most Solidarności jest największym mostem podwieszanym w Polsce, posiadającym najdłuższe przęsło. Znajduje się na Wiśle i złożony jest z części prawobrzeżnej i lewobrzeżnej. Część lewobrzeżna to cztery pasy ruchu składające się na dwie jezdnie wraz z poboczami, chodnik oraz droga rowerowa. Z kolei część prawobrzeżna to estakada złożona z dwóch konstrukcji przeznaczonych na jezdnie oraz robocze chodniki. Koryto rzeki w tym miejscu osiąga szerokość od 500 do 1100 metrów, w zależności od poziomu wody w rzece. w miejscu tym rzeka jest żeglowna, a jej głębokość sięga średnio około sześciu metrów. Od mostu do lustra wody jest 12 metrów, co wystarcza, aby pod mostem mogły przepływać nawet duże jednostki pływające. Cały most to w sumie trzy składowe: lewobrzeżny most dojazdowy, most podwieszony oraz prawobrzeżny most dojazdowy. Lewobrzeżny most dojazdowy ma 585 metrów długości. Usytuowany jest nad terenem zalewowym na lewym brzegu Wisły. Most podwieszany ma długość 615 metrów i jest nad...

Parametry Mostu Solidarności w Płocku
Most Solidarności jest mostem podwieszanym i składa się z trzech zasadniczych części: lewobrzeżnego i prawobrzeżnego mostu oraz mostu podwieszanego. Most podwieszony jest główną częścią obiektu i usytuowany jest nad głównym nurtem rzeki. Wykonany jest ze stali. Jego układ nośny oparty jest na skrzynkowym dźwigarze. Układ nośny podwieszony jest na żelbetonowych podporach oraz dwóch stalowych pylonach. Wysokość pylonów wynosi 63,7 metra. Cięgna ułożone są w formie harfowym. Pylony wraz z wantami znajdują się w środkowym pasie rozdzielającym ruch samochodowy. Pas ten od jezdni oddzielają barierki. Najdłuższe przęsło ma rozpiętość 375 metrów. Natomiast most prawobrzeżny jest mostem belkowym o dziewięcioprzęsłowym układzie. Składa się z dwóch niezależnych konstrukcji. Po środku znajdują się barierki ochronne, a na brzegach chodniki i drogi rowerowe. Cały obiekt posiada 33 podpory wykonane z żelbetonu. Każda z nich jest odpowiednio zaprojektowana i dopasowana do swoich funkcji. Cała budowla posiada 24 przęsła. Znajdują się tutaj poręcze oraz bariery ochronne. Lampy...